VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Paikallissäännöt

Hirvihaaran Golf – Paikallissäännöt 2017

1.    Kiinteiksi haitoiksi, joita ei tilapäisestikään saa poistaa paikaltaan on määritelty
·        kulkua ohjaavat kettingit, tolpat, opastetaulut ja soittokellot
·        istutetut, tuetut puut
·        väylän 18 vasemman puoleisen ulkorajan osoittavat paalut muulloin kuin väylää 18 pelattaessa
·        väylällä 5 oleva oranssi linjauspaalu
·        väylän 1 oikean puoleisen ulkorajan osoittavat paalut muulloin kuin väylää 1 pelattaessa
·        väylällä 12 oleva maakaasulinjan merkkitolppa
·        kaikki mittamerkit kentällä

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

2.    Väylien 1 ja 8 sekä 1 ja 18 välinen oja on väyliä 1 ja 18 pelattaessa merkintöjen mukaisesti vesieste tai sivuvesieste ja muulloin koko matkaltaan sivuvesieste.  

3.    Muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta, joilta pelaaminen on kielletty.

4.    Sini-valkoisin paaluin merkityiltä kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty.

5.    Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa, rikkoo pelaaja sääntöä 14-3.

6.    Viheriöiden lohkonumerointi on merkitty väyläoppaassa. Reikien paikat viheriöillä on ilmoitettu klubilla ja kopin seinässä väylän 1 uloslyöntipaikan vieressä.

7.    Väylällä 5 olevan keltaisen 150 metrin merkkinapin ja oranssin linjauspaalun kautta kulkeva suora linja osoittaa viheriön keskelle

8.    Kaikki mitat on ilmoitettu metreinä viheriön keskelle.

9.    Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

10.  Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

 

KUNNOSTETTAVAT ALUEET (SÄÄNTÖ 25-1.)

· Valkoisella maalilla merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaja voi vapautua säännön 25-1 mukaisesti. Väylän 14 oikeassa laidassa olevalta alueelta vaihtoehtoisesti myös DZ-alueelle.

paikallissäännöt 2017