Golfkausi lähestyy

Golfkausi lähestyy

Vuoden alussa alkoi kolmas kauteni seuran puheenjohtajana. Syyskokouksessa hallitukseen valittiin Tuija Kivioja, Tomi Pund, Kari Enroth, Juri Ruohola ja Simeon Saarikivi. Kapteeneina jatkavat Olli Weckström ja Virve Laisi.

Suomen Golfliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin marraskuun kokouksessa Antti Tiitola. Tapasin hänet lounaalla tammikuussa ja muutenkin vaikuttaa, että uusi puheenjohtaja on aktiivinen kentän suuntaan. Golfliiton toiminta on selkeästi piristynyt ja nyt keväällä on esimerkiksi järjestetty jo kaksi puheenjohtajatapaamista Teamsin välityksellä. Seurallamme on liitossa myös uusi yhteyshenkilö, jonka tapasimme klubilla Ismon kanssa. Liitossa tuntui syksyllä olevan jäsenmaksun korotuspaineita, mutta sitä ei toteutettu vielä tälle kaudelle. Uusi puheenjohtaja on asettanut tavoitteeksi yhteistyökumppanuuksien lisäämisen, minkä johdosta korotuspainetta ei ehkä jatkossa ole.

Viime syksynä alkoi myös kouluyhteistyö tuottaa tulosta, kun sovimme Ehnroosin koulun liikunnanopettajien kanssa golf-oppituntien pitämisestä. Suunnittelimme Pundin Tomin kanssa oppituntien ohjelman ja varsinaiset tunnit pidettiin koulun 9-luokille sekä JOPO-luokalle. Vastaanotto oli varsin positiivinen ja yhteistyötä jatketaan ensi talvena.

Hirvihaaran Golf Oy:n yhtiökokous valitsi hallitukseen minun lisäkseni, Juha Ihatsun, Tuija Kiviojan, Santeri Loukusan, Jari Sillanpään ja Heikki Tähden. Minut valittiin puheenjohtajaksi ja Jari Sillanpää varapuheenjohtajaksi.

Taannoinen lumimyräkkä toi uudelleen lumipeitteen osin jo pilkottavan nurmen päälle. Vielä tätä kirjoitettaessa on yöpakkasia, mutta kevät etenee ja pian pääsemme tositoimiin. Klubille on palkattu viisi kausityöntekijää ja kentälle seitsemän. Kuuden kentän yhteistyö jatkuu tälläkin kaudella.

Väylän 14 pelattavuutta on parannettu kevään aikana pienentämällä metsäsaareketta, sekä väylää tullaan jatkamaa pidemmäksi ja leveämmäksi tiiboxista katsottuna. Väylän 3 osalta on tehty uusi kulku 49-tiille. Näin ollen enää ei ole tarpeen oikaista 2:n ja 3:n välisen metsän kautta.

Esa Kiuru

puheenjohtaja

Hirvihaaran Golf Oy

Hirvihaara Golf Mäntsälä ry