VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Hirvihaaran Golf Mäntsälä ry sääntömääräinen kevät- ja syyskokous 5.11.2020

Hirvihaara Golf Mäntsälä ry                         KUTSU

Vanha Soukkiontie 945,                               21.10.2020

04680 Hirvihaara

 

Hirvihaara golf Mäntsälän sääntömääräiset kokoukset, kevät ja syksy, pidetään yhdessä kokouksessa torstaina 5.11.2020 klo 18.00 alkaen

Kokous pidetään golfklubilla mikäli koronasäädökset mahdollistavat kokouksen pitämisen.

Kokouskutsu ja ehdotus esityslistaksi

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Kevätkokouksen asiat
  1. Esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille.
 • Syyskokouksen asiat
  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle.
  2. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
  4. Päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavalle toimintavuodelle.
  5. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
  6. Valitaan kapteeni ja ladykapteeni seuraavaksi toimintavuodeksi.
  7. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi ja hänelle varahenkilö.
 • Käsitellään muut esille tulleet asiat
 • Kokouksen päätös

 

Hallitus

 

Liitteet:

HiGM Budj. ehdotus 2021

Hirvihaara Golf Mäntsälä ry toimintasunnitelma 2021

Kategoriassa Ajankohtaista