VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Kentän uudistuksista

Viime syksyn ja kuluneen talven aikana on tehty paljon suunnittelua ja päätöksiä kentän edelleen parantamiseksi. Pelaajien nähtävillä olleen ja greenin pelaamista haitanneen 1.greenin kiusallinen painuma sai Golf-liiton kenttäkonsultilta sekä Suomen kokeneimmalta golf-suunnittelijalta Lassi Pekka Tilanderilta samankaltaisen tuomion: pelkkä greenin korjaaminen ei riitä, sillä muutaman vuoden kuluttua ongelma on jälleen sylissä. Ja korjaamisen ajan greeni on poissa käytössä kuitenkin useamman kuukauden. Paras vaihtoehto on ehdottomasti uuden tekeminen.

Uuden greenin paikaksi valikoitui visuaalisesti hieno paikka väylää sivuavan lammen päädystä. Paikka on myös kuivempi kuin edellinen, joten kestävien pohjien teon pitäisi onnistua hyvin.

Samassa yhteydessä päätettiin miettiä ja hakea ratkaisua myös 2.väylän ja 4.väylän lyöntipaikkojen sijaintien ja niillä kulkemisen haasteisiin. Ratkaisuksi valittiin myös näiden väylien uudistaminen siten, että 2.väylästä tehdään par-5 siirtämällä sen lyöntipaikat 4.väylän lyöntipaikoille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että väylää tullaan rakentamaan lisää sen alkupäähän. Väylä 4:sta tulee uudistuksen myötä par-3, jonka lyöntipaikat sijoitetaan väylän viereisen lammen toiselle puolelle.

Lisäksi väyliltä 5 ja 14 on kaadettu puita pelilinjojen parantamiseksi. Ja 1.greenin alueen visuaalisuus muuttaa sen ja 17. lyöntipaikan välisten puiden kaatamisen myötä.

Uudistuksia tulee siis usealle väylälle, mutta näiden uudistusten uskotaan parantavan kentän houkuttelevuutta, turvallisuutta, vähentävän vieraspelaajien sekaannusta väylien kanssa ja nopeuttavan pelaamista. Mutta, mikä tärkeintä, uudistukset kohottavat kentän imagoa ja saavat Hirvihaaran omienkin pelaajien miettimään pelaamisen rutiineitaan uusiksi.

Rakentamisen aikataulu on suunniteltu niin, että valmista pitäisi olla kesäkuun alkuun mennessä. 1.greenille uskotaan pelattavan viimeisenä heinä-elokuussa, muuten uusien väylien ja lyöntipaikkojen pitäisi olla kunnossa heti ruohon kasvettua. Pieniä pelaamisen muutoksia on siis tiedossa, mutta rajoitetun ajan.

Rakentamisen aikataulusta, kuvallisista suunnitelmista ja tilasta tiedotetaan sekä klubilla että netissä. Rakentamisen kysymyksiin klubilla vastailee mielellään tj. Ismo.

Hyvää kauden alkua kaikille,

Mikko Häikiö, hallituksen pj

PS: 1.väylän vesi tullaan rajaamaan greenistä Hirvihaarassa ennen näkemättömällä tavalla!

Kategoriassa Puheenjohtajan palsta