Kutsu Hirvihaaran Golf Oy:n yhtiökokoukseen 22.2.2022 klo 18.00

Kutsu Hirvihaaran Golf Oy:n yhtiökokoukseen 22.2.2022 klo 18.00

Kutsu Hirvihaaran Golf Oy:n varsinaiseen

yhtiökokoukseen 22.2.2022 klo 18.00

Yhtiökokous pidetään Nivos Oy:n tiloissa Sepäntie 3, 04600 Mäntsälä, jossa on

koronatilanteen vuoksi vain kokouksen toimihenkilöt ja esittelijät paikalla.

Kaikki muut osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaiset asiat
  • Muut asiat

 

Yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden mitätöinti.
Suunnatusta osakeannista päättäminen

Muutokset yhtiöjärjestykseen:

  • Poistetaan 4 § Osakkeiden nimellisarvot
  • Muutetaan 14 § muotoon:

 

14 § Omien osakkeiden vastaanottaminen

Yhtiö voi ottaa vastikkeetta vastaan omia osakkeita kuolin- ja konkurssipesiltä sekä maksukyvyttömäksi todetuilta yksityisiltä henkilöiltä. Osakkeen vastaanottaminen edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Mikäli konkurssipesällä tai yksityishenkilöllä ei ole varoja, voi yhtiö vastaanottaa vastikkeetta osakkeen. Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön osakkeen, johon on hankittu 15 §:n mukainen pitkäaikainen pelioikeus.

Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön osakkeen, johon on hankittu 15 §:n mukainen pitkäaikainen pelioikeus.

Yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään vuosittain. Mitätöinti tehdään osakepääomaa alentamatta ja päätöksen siitä tekee hallitus.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua 15.2.2022 klo 16.00 mennessä ismo.piira@hirvihaarangolf.fi ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa Hirvihaaran Golf Oy, Vanha Soukkiontie 945, 04680 Hirvihaara kyseiseen päivään mennessä. Vain ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen.

Yhtiökokousmateriaalit ja etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille 16.2.2022.

Hallitus