VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Yhtiökokouksen 26.2.2019 päätöksiä

Hyvä osakas,
26.2. pidetyn yhtiökokouksen ehkä mielenkiintoisin asia oli ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka lisäisi osakkaan mahdollisuuksia luopua hallitusti Hirvihaara Golf Oy:n osakkeesta. Lähtökohtana muutos-esitykselle oli osakkeiden toive pystyä luopumaan osakkeesta muutenkin kuin markkinaehtoisen kaupan kautta.  
Yhtiön hallitus valmisteli esitettyä ehdotusta vuoden 2018 keväästä lähtien tavoitteena esitellä osakkaille malli, joka turvaisi Yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset, kohtelisi osakkeen omistajia tasavertaisesti ja antaisi yhtiölle aikaa valmistautua kohtaamaan golf-toimialalla tapahtuvaa pelaamisen muutosta. Yksi tavoitteista oli myös edelleen suosia osakepelaamista luomalla malli, jolloin osakkeen omistaminen nähtäisiin houkuttelevana siitä saatavien etujen vuoksi ja jonka omistamisesta irtautuminen oli mahdollista hallitusti monin eri tavoin.
Muutosesityksen keskeisiä asioita ovat lunastuksen rajoista luopuminen. Yhtiö esittää, että se voi lunastaa itselleen kaikki tarjotut osakkeet muutosesityksessä tarkemmin kuvatuin ehdoin. Esitykseen ei myöskään haluttu kirjata aikaikkunaa, jolloin osakkeita lunastetaan. Näillä kahdella asialla on tarkoitus rauhoittaa tilanne niin, että mahdollisuus lunastamiseen syntyy, mutta että osakkeenomistajien ei tarvitse kilpailla keskenään siitä, kuka saa ensimmäisenä osakkeensa lunastetuksi mahdollisimman pian. Muutosesitysteksti on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön nettisivulla.
Yhtiökokous siis hyväksyi muutosesityksen alkuperäisen tekstin pienin tarkennuksin positiivisen keskustelun myötä. Seuraava vaihe prosessissa on, että muutosesitys toimitetaan Patentti- ja Rekisterihallitukseen (PRH) hyväksyttäväksi. Mikäli PRH:n asiantuntijat ovat samalla kannalla kuin hallituksen neuvonantaja esitystä tehtäessä, niin muutos tultaneen hyväksymään…muutaman kuukauden kuluessa riippuen PRH:n työtilanteesta. Aikataulu on siis siltä osin auki. Joka tapauksessa PRH:n päätös tullaan tiedottamaan osakkaille viipymättä.
Muita yhtiökokouksessa päätettyjä asioita olivat tilinpäätöksen kokousrutiinien lisäksi tilinpäätöksen hyväksyminen, talousarvion 2019 hyväksyminen (vastikkeet edelleen 820 EUR), vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle myöntäminen, uuden hallituksen valinta sekä osakeannista päättäminen. Yhtiökokouspöytäkirjassa asioista tarkemmin. Heti valmistuttua ja tarkastettua, se toimitetaan osakkaille.
Toimitusjohtaja Ismo Piira vastaa mielellään lisäkysymyksiin kuten myös allekirjoittanut.
Yhtiökokousterveisin,
Mikko Häikiö
Hallituksen puheenjohtaja

Kokouskutsu 2019
Yhtiökous esityslista
Yhtiökokous materiaalit 26.2.2019

Kategoriassa Ajankohtaista