VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Yhtiökokouskutsu 2019 (materiaalit lisätty)

Hei,

Yhtiökokouksessa käsiteltävät yhtiöjärjestyksen muutokset on kutsussa merkattu punaisella.


YHTIÖKOKOUSKUTSU 2019

Hirvihaaran Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokous pidetään Mäntsälän kunnantalon valtuustosalissa, Heikinkuja 4 Mäntsälä,

tiistaina 26.2.2019 klo 18.00 alkaen.

 

Osallistujien rekisteröinti ja valtakirjojen tarkistaminen alkaa klo 17.00.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutokset:

 

5 § Osakelajit

 

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B-, C-, D-, E- ja F-sarjan osakkeisiin.

A-sarjan osakkeita on vähintään 140 kpl ja enintään 400 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-sarjan osakkeita on vähintään 45 kpl ja enintään 80 kpl ja ne tuottavat kaksi ääntä yhtiökokouksessa.

C-sarjan osakkeita on vähintään 8 kpl ja enintään 40 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

D-sarjan osakkeita on vähintään 5 kpl ja enintään 120 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

D-osake muuntuu A- tai F-osakkeeksi, kun se muun luovutuksen kuin avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta siirtyy uudelle omistajalle siten, että yhdestä D-osakkeesta tulee yksi A- tai F-osake. D-osakkeenomistajalla on milloin tahansa oikeus muuntaa D-osakkeensa edellä olevan mukaisesti A- tai F-osakkeeksi.

E-sarjan osakkeita on enintään 200 kappaletta ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

F- sarjan osakkeita on enintään 200 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa.

E-osake muuntuu A- tai F-osakkeeksi kun se muun kuin luovutuksen, avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta siirtyy uudelle omistajalle, siten että yhdestä E-osakkeesta tulee yksi A- tai yksi F-osake.

E-osakkeenomistajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa E-osakkeensa edellä olevan mukaisesti A- tai F-osakkeeksi

 

7 § Vastikkeet

 

Yhtiön toiminnan sekä golf-kentän ylläpidon ja hoidon aiheuttamat kustannukset katetaan ensisijaisesti pelimaksuilla sekä muilla pelaamisesta tai kentästä saaduilla tuloilla. Edellä mainittujen maksujen ja tulojen lisäksi ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle hoito- ja rahoitusvastiketta kultakin pelioikeudelta riippumatta siitä käytetäänkö osakkeen tuomaa pelioikeutta pelaamiseen vai ei. Hoito- ja rahoitusvastikkeen perimisestä ja määrästä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.

F- sarjan osakkeella hoitovastike on 50 % A-osakkeen hoitovastikkeesta.

 

14 § Omien osakkeiden lunastaminen

 

Yhtiö voi lunastaa omia osakkeita kuolin- ja konkurssipesiltä. Osakkeen lunastaminen edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo. Lunastushinnasta vähennetään mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit.

Yhtiö voi lunastaa omia osakkeita todistetusti maksukyvyttömäksi todetuilta yksityisiltä henkilöiltä. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo. Lunastushinnasta vähennetään mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit.

Osakas voi myydä yhtiön osakkeen yhtiölle nimellisarvoon, kun ostaa samalla kahden tai viiden vuoden pelioikeuden kutakin myytävään osakkeeseen sisältyvää pelioikeutta kohti. Mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit ja kuluvan vuoden vastikkeet tulee olla maksettuna. Pelioikeuden hinta on kahden vuoden pelioikeudelle kaksi kertaa ja viiden vuoden pelioikeudelle neljä kertaa edellisen vuoden vahvistettujen hoito- ja rahoitusvastikkeiden yhteissumma. Pelioikeuden haltijan voi nimetä vuosittain erikseen. C-osakkeen lunastuksen yhteydessä osakkeen tuottamat pelioikeudet täytyy nimetä vuosittain luonnolliselle henkilölle.

 

Yhtiö sitoutuu lunastamaan osakkaan pyynnöstä 1.3.2019 jälkeen A- tai F-osakkeiksi vaihdetut D- tai E-osakkeet. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo. Mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit tulee olla maksettuna ennen lunastusta.

 

Yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään vuosittain.

 

Kokouksessa käsitellään lisäksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat ja muut esityslistan asiat.

 

Ilmoittautumiset 22.2.2019 mennessä sähköpostilla: ismo.piira@hirvihaarangolf.fi

 

Tervetuloa

Hirvihaaran Golf Oy

Hallitus

 

Yhtiökokous esityslista

Yhtiökokous materiaalit 26.2.2019

Kokouskutsu 2019

Kategoriassa Ajankohtaista