VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Ylimääräinen yhtiökokous 8.8.2019

Hyvä Hirvihaara Golf Oy:n osakas,

 

Olemme työstäneet yhtiöjärjestysmuutoksesta valmiiksi oheisesta kokouskutsusta löytyvän version tiiviisti yhdessä PRH:n kanssa. Kuten aiemmassa mailissani sanoin, he ovat indikoineet oheisen tekstin olevan heitä tyydyttävä siten, että ovat sen valmiit osaksi uutta yhtiöjärjestystä hyväksymään. Kuitenkin, ennakkopäätöstä hyväksynnästä he eivät anna.
Alkuperäisesti 26.2.2019 päättämämme asiat ovat edelleen hyvin mukana. Muutoksen tärkeä osa onkin, että osakkaille mahdollistetaan osakkeesta hallitusti ilman aika- tai määrärajoja luopuminen ja että yhtiön toimintaedellytyksiä turvataan ja annetaan aikaa sopeutua golfin pelaamisen muutoksiin. Huomattavaa muutostekstissä on, että siinä ei enää puhuta osakkeen hankkimisesta ja/tai lunastamisesta, joka tuntui olevan erittäin vaikea termistöpari käsitellä muutoksessa. Nykyisessä versiossa yhtiö voi vastaanottaa osakkeen osakkaalta yhtiöjärjestysmuutoksessa esitettyjen ehtojen täyttyessä. Samalla kun termistöä muutettiin, jouduimme PRH:n ohjeistuksesta luopumaan osakkeen nimellisarvoisesta
lunastuslausekkeesta.
Uusi teksti täytyy hyväksyttää ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.8.2019 ennen PRH:n jatkokäsittelyä ja päätöstä, joka toivottavasti saadaan vielä tämän pelikauden aikana.
Mikäli muutos menee tällaisena läpi, kuten meille on indikoitu, näen Hirvihaara Golf Oy:n osakkeen omistamiseen liittyvän huomattavia etuja. Parhaimmat edut ovat tietysti pelaamiseen liittyviä viiden kentän yhteistyö, oikeus Kultakorttiin, peliaikojen varaamisen oikeudet ml. tasatuntilähdöt sekä useat muut. Näiden sekä muiden osakkeen omistamiseen liittyvien etujen kehittämiseksi toimitusjohtaja tiimeineen sekä hallitus tekee jatkuvasti töitä. Muutoksen mukana poistuu myös huoli siitä, että osakkeesta ei pääse eroon hallitusti silloin, kuten elämään ja harrastamiseen liittyvät tilanteet muuttuvat, niin kuin meille kaikille joskus käy.
Hallitus uskoo muutoksen pitkän ja raskaan valmistelun jälkeen edelleen, että ehdotettu malli ehtoineen palvelee erinomaisesti golfin harrastamista niin osakkaille kuin koko Hirvihaaran golf-yhteisölle.
Kysymyksiin muutoksista vastaavat allekirjoittanut, vpj Esa Kiuru ja tj Ismo Piira.
Ilmoittautuminen kokoukseen ennakkoon ismo.piira@hirvihaarangolf.fi
Parhain terveisin,
Mikko Häikiö
Hallituksen puheenjohtaja
Kategoriassa Ajankohtaista