Kutsu Hirvihaaran Golf Oy:n yhtiökokoukseen

Hirvihaaran Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 18:00 Mäntsälän kunnantalolla, Valtuustosalissa, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä


Kutsu Hirvihaaran Golf Oy:n yhtiökokoukseen

Hirvihaaran Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 18:00 Mäntsälän kunnantalolla, Valtuustosalissa, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Yhtiökokouksessa käsitellään §12 mukaiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokoustoimihenkilöiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Esitellään yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023
 6. Esitellään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
 11. Päätetään talousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle
 12. Päätetään osakkailta perittävien pelimaksujen ja vastikkeiden suuruudesta ja ajankohdasta
 13. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen seuraavia muutoksia:

a. kohta 5§ Osakelajit

 • nykyinen:

”…A-sarjan osakkeita on vähintään 140 kpl ja enintään 400 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…B-sarjan osakkeita on vähintään 45 kpl ja enintään 80 kpl ja ne tuottavat kaksi ääntä yhtiökokouksessa...”
”…C-sarjan osakkeita on vähintään 8 kpl ja enintään 40 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…D-sarjan osakkeita on vähintään 5 kpl ja enintään 120 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…E-sarjan osakkeita on enintään 200 kappaletta ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…F- sarjan osakkeita on enintään 200 kpl ja ne tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”

 • esitetty muutos:

”…A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…B-sarjan osakkeet tuottavat kaksi ääntä yhtiökokouksessa…”
”…C-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…D-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…E-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”
”…F- sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa…”

b. kohta 6§ Pelioikeudet

 • esitetty lisäys:

”A-, B-, C- ja F-sarjan osakkeiden tuottamia pelioikeuksia voi olla yhteensä enintään 900 kappaletta.”

c. kohta 10§ Tilikausi

 • nykyinen:

”Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.”

 • esitetty muutos:

”Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10.”

d. kohta 12§ Varsinainen yhtiökokous

 • nykyinen:

”...Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhtiön ilmoitustaululla, yhtiön internet-sivustolla ja Mäntsälässä ilmestyvässä sanoma-lehdessä sekä lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat sähköposti-osoitteensa yhtiölle ilmoittaneet...”

 • esitetty muutos:

”...Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta yhtiön internet-sivustolla sekä lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa yhtiölle ilmoittaneet...”

e. kohta 14§ Omien osakkeiden vastaanottaminen

 • nykyinen:

”…Yhtiö sitoutuu vastaanottamaan vastikkeetta osakkaan pyynnöstä 1.7.2019 jälkeen A- tai F-osakkeiksi vaihdetut D- tai E-osakkeet. Mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit tulee olla maksettuna ennen vastaanottamisen toteutumista.."

 • esitetty muutos:

”…Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön D- tai E-osakkeen, joihin ei kohdistu vastikevelvollisuutta…”

 1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 2. Valitaan hallituksen jäsenet
 • Nykyiset hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan jatkaa tehtävässä
 1. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
 2. Osakeannin järjestäminen ja osakepääoman korottaminen
 3. Yhtiölainan hakeminen
 4. Muut asiat
 5. Kokouksen päätös


Ilmoittautumiset kokoukseen 20.3.2024 klo 15.00 mennessä:
email: erkka.ravi@hirvihaarangolf.fi

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa Hirvihaara Golfin klubitalolle ko. päivään ja aikaan mennessä. Yhtiökokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Tervetuloa!
Erkka Ravi
Toimitusjohtaja
Hirvihaaran Golf Oy