VANHA SOUKKIONTIE 945, 04680 HIRVIHAARA 0400 212 331

Paikallissäännöt

Hirvihaaran Golf – Paikallissäännöt 2018


1.       Kiinteiksi haitoiksi, joita ei tilapäisestikään saa poistaa paikaltaan, on määritelty:

·        kulkua ohjaavat ketjut, narut ja tolpat, opastetaulut, oranssit par3 tiimerkit sekä soittokellotelineet

·        istutettujen puiden tuet

·        väylän 18 vasemman puoleisen ulkorajan osoittavat paalut muulloin kuin väylää 18 pelattaessa

·        väylällä 5 oleva oranssi linjauspaalu

·        väylän 1 oikean puoleisen ulkorajan osoittavat paalut muulloin kuin väylää 1 pelattaessa

·        väylällä 12 oleva maakaasulinjan merkkitolppa

·        kaikki mittamerkit kentällä

 

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli: Reiän menetys

Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

 

2.    Väylien 1 ja 8 sekä 1 ja 18 välinen oja on väyliä 1 ja 18 pelattaessa merkintöjen mukaisesti vesieste tai sivuvesieste ja muulloin koko matkaltaan sivuvesieste.  

 

3.    Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin tai sinivalkoisin paaluin taikka valkoisella maalilla. Sinivalkoisin paaluin merkityiltä alueilta pelaaminen on kielletty.

 

4.    Muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta, joilta pelaaminen on kielletty.

 

5.    Etäisyysmittarin käyttö on sallittua. Pelaaja rikkoo sääntöä 14-3 jos hän käyttää laitetta arvioimaan tai mittaamaan muuta olosuhdetta.

 

6.    Viheriöiden lohkonumerointi on merkitty väyläoppaassa. Reikien paikat viheriöillä on ilmoitettu klubilla ja kopin seinässä väylän 1 uloslyöntipaikan vieressä.

 

7.    Väylällä 5 olevan keltaisen 150 metrin merkkinapin ja oranssin linjauspaalun kautta kulkeva suora linja osoittaa viheriön keskelle

 

8.    Kaikki mitat on ilmoitettu metreinä viheriön keskelle.

 

9.    Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa.

 

10. Pelaajan pallon ollessa viheriöllä rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

 

Paikallissäännöt 2018