Osakkeet

Osakkeen hankkiminen

Hirvihaaran Golf Oy:n osakkeita on merkitty 471 kappaletta, osakaspelioikeuksia 491 kappaletta. Osakkeita on yhtiöjärjestyksen mukaisesti rajallinen määrä, nyt myynnissä olevat osakkeet ovat viimeisiä Hirvihaaran Golf Oy:n A-, B-, C- ja F-osakkeita.

A-osake 500 €

On yhden nimetyn pelioikeuden osake. Osakkeen omistajalla on mahdollisuus vaihtaa pelioikeus 25 pelin pelipassiin tai jakaa kahteen 10 ja 15 pelin pelipassiin.
Osakkeella on yksi äänioikeus.

B-osake 1 000 €

On kahden nimetyn pelioikeuden osake. Osakkeen omistajalla on mahdollisuus vaihtaa toinen tai molemmat pelioikeus/ pelioikeudet 25 pelin pelipassiin tai jakaa kahteen 10 ja 15 pelin pelipassiin.
Osakkeella on kaksi äänioikeutta.

C-osake 2 000 €

Oikeuttaa neljään nimeämättömään pelioikeuteen. Osake on erinomainen esimerkiksi yritykselle, jonka henkilökunta ja yhteistyökumppanit harrastavat golfia.
Osakkeella on yksi äänioikeus.

D-osake, ei myynnissä

Kentän rakennusvaiheessa on myyty D-sarjan osakkeita. Osakkeessa ei ole vastikevelvollisuutta eikä pelioikeutta.
Osakkeella on yksi äänioikeus.

D-osake muuntuu A- tai F-osakkeeksi, kun se muun luovutuksen kuin avio-oikeuden, perinnön tai testamentin kautta siirtyy uudelle omistajalle siten, että yhdestä D-osakkeesta tulee yksi A- tai F-osake. D-osakkeen omistajalla on milloin tahansa oikeus muuntaa D-osakkeensa edellä olevan mukaisesti A- tai F-osakkeeksi.

E-osake, ei myynnissä – Anti päättynyt

F-osake 500 €

On yhden nimetyn pelioikeuden osake. Osakkeella vapaasti pelaaminen rajattu ma – pe arkipäiviin. Osakkeen omistajalla on mahdollisuus vaihtaa pelioikeus 25 pelin arkipelipassiin tai jakaa kahteen 10 ja 15 pelin arkipelipassiin. Osakkeen vastikevelvollisuus 50% A-osakkeen hoitovastikkeesta.
Osakkeella on yksi äänioikeus.

HUOM!

Yhtiöltä annista hankitusta osakkeesta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa (1.6 %).

Jokaiseen pelioikeuteen kohdistuu hoito- ja rahoitusvastike. Vastikkeen määrästä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.

Osakkeen voi hankia myös osaketta kauppavalta osakkeen omistajalta. Tällöin on hyvä varmistaa yhtiöltä kyseisen osakkeen omistaja ja että osakkeeseen ei kohdistu hoitamattomia velvoitteita.

Yhtiölle tarvitsee toimittaa kaupasta kopiot kauppakirjasta ja maksetusta varainsiirtoverosta.Osakekirjaan siirretään kohtaan myyjä laittaa allekirjoituksen ja nimen selvennyksen. Merkitty osakasrekisteriin kohtaan yhtiö tekee omat merkinnät.

Lisätietoja:

Hirvihaaran Golf Oy
Toimitusjohtaja

Erkka Ravi

0400 590743