Päivitys tiinumerointiin

Teimme kentällemme päivityksen tiinumerointiin ja samalla myös tiimerkit vaihtuivat.

​​​​​​​

Teimme kentällemme päivityksen tiinumerointiin ja samalla myös tiimerkit vaihtuivat. Tiinumerointi muuttui etu- ja takatiin osalta ja uudet tiinumerot ovat nyt 47 (ent.49), 54 ja 58 (ent.59). Päivitimme tiinumerot vastaamaan kentän kokonaismittaa kultakin tiipaikalta, koska eri muutosten kautta kokonaismitat ovat vuosien varrella eläneet. Muutoksella ei ole vaikutusta kentän slope- tai courseratingiin, eikä väylien mittoihin tai hcp-arvoihin.

Samalla vaihdoimme tiimerkit, hirvet ovat nyt lyöntipaikoilta väistyneet ja tiipaikkoja komistaa uudet merkit.